Firmamız; kamu ve özel sektörde yer alan Harita, Mühendislik, Proje ve İnşaat alanlarındaki işlerle ilgili faaliyette bulunmak üzere 29 Ağustos 1988 tarihinde kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne işte kalite, güven ve müşteri memnuniyeti ilkelerini benimsemiş, alanında öncü işlere imza atmış ve teknolojik gelişmeleri bünyesinde bütünleştirme anlayışını geliştirerek faaliyetlerine devam etmektedir.

Özellikle 2005 yılından sonra iş hacmi ve çeşitliliğindeki artışla birlikte kurumsallaşma ve verilen hizmetlerde belirli bir standardı yakalamak, işlerin daha çabuk ve doğru olarak yapılmasını sağlamak amacıyla derhal Standardizasyona gidilmiş ve TQCSI 20 Ocak 2006 tarih ve TR621-QC Lisans No ile Tescil Sertifikası alınmış, 12 Aralık 2009 tarihi itibari ile de hizmet kalitesini arttırmaya yönelik olarak “İndependent European Certification Ltd. Şti.’den BS EN İSO 9001-2008 belgesi ve 13 Şubat 2014 tarihinde EPDK Yapım ve Hizmet Sertifikası alınmıştır.

Faaliyet alanıyla ilgili çalışmaları yürütmek üzere konusunda uzman İnşaat Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Jeofizik Mühendisleri, Ziraat Mühendisleri, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisleri, Şehir Plancıları ile teknik personel şirketimiz bünyesine kazandırılarak şirket bu alanda da güçlenerek büyümeye devam etmiştir. Başlıca faaliyet alanlarımız;

  • Yersel ve Fotogrametrik Hâlihazır Harita Üretimi,
  • İmar Planı Yapımı
  • İmar Uygulaması,
  • Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri
  • Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri ile Kamulaştırma İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
  • Taşınmaz Mal Değerlemesi ve Kıymet Takdiri
  • Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmeti
  • Sayısal Kadastral Harita Yapım

Faaliyet alanlarındaki bu artış ve çeşitlilik, şirketimizin hizmet verdiği kurum ve kuruluşlara da yansımış, 2005 yılından önceki 17 yıllık dönemde İller Bankası, Köy Hizmetleri ve Belediyelerden oluşan listeye; Botaş Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri, İl Özel İdareleri, Üniversiteler gibi kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, Kuzey Marmara Otoyol A.Ş., KOLİN, KALYON gibi özel sektörün önde gelen inşaat firmaları  da eklenmiştir.