Türk Akımı Kara Kısmı-1 Doğalgaz Boru Hattı proje çalışması, tarafımızdan tamamlanmıştır.